วารสาร ฬ ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2565_Page_01

เรียงร้อยเรื่องราว “108 พันก้าว” 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วารสาร ฬ ฉบับนี้ขอเป็นบันทึกเรื่องราวการจัดงาน “108 พันก้าว” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรงประกอบพิธีเปิดอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อชาวจุฬาฯ ทุกคน

กองบรรณาธิการได้รวบรวมภาพการจัดงานต่างๆ ทั้งในส่วนนิทรรศการ 108 พันก้าว การแสดงคอนเสิร์ต “108 พันก้าว 108 ปี ที่เจตนารมณ์ไม่เคยเปลี่ยน” ซึ่งมีบทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ในโอกาสนี้ถึง 2 เพลง คือ เพลงร้อยแปดพันก้าว และ เพลงลำนำโรงพยาบาลจุฬา พร้อมทั้งได้รับเกียรติสัมภาษณ์ความรู้สึกของ อ.พญ.อนงค์นาถ ศิริทรัพย์ และ ศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ผู้ซึ่งขับร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตด้วย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวบทสัมภาษณ์ ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช ถึงขั้นตอนการทำงานและรายละเอียดของการสร้างโมเดลแผนผังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจและใส่ใจจนเกิดเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ แนวคิดการออกแบบเสื้อที่ระลึกของร้าน ฬ. จุฬา และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มงานเภสัชกรรมที่ได้ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจำหน่ายเฉพาะในงานนี้อีกด้วย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นบันทึกให้ชาวจุฬาฯ ทุกท่านภาคภูมิใจในก้าวที่ผ่านมาและพร้อมรวมพลังเพื่อก้าวต่อไปในอนาคต

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 76 กรกฎาคม 2565
ขนาดไฟล์: 18 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2565_Page_01
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2565_Page_02
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2565_Page_03
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2565_Page_04
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2565_Page_05