วารสาร ฬ ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

Chula_vol64_Page_01

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังต้องรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในด้านการป้องกันความรุนแรงของโรคด้วยการส่งเสริมการฉีดวัคซีน รวมไปถึงในด้านการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนมาก ภายในช่วงเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ยังมีพระเมตตาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังเป็นขวัญและกำลังให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอีกด้วย

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 10 รายการดังต่อไปนี้

1. เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง (Advanced Hemodynamic Monitor)
2. ชุดวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก (BIS Module)
3. ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต (IntelliVue Information Center iX)
4. เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
5. เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย (Warm Touch)
6. เครื่องวัดความดันและปริมาณออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure Monitor)
7. เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
8. เครื่องดูดของเหลวแรงดันตํ่า (Low Power Suction Unit)
9. ตู้เย็นแช่ยา ขนาด 12Q
10. รถเข็นทำการพยาบาล

ในการนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล รับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระเมตตาจากทั้ง 2 พระองค์ครั้งนี้ นับเป็นการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและเสริมศักยภาพในการจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจอันมีค่ายิ่งแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคนชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่าง
หาที่สุดมิได้

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 64 กรกฎาคม 2564
ขนาดไฟล์: 58 MB
 
ตัวอย่าง:
Chula_vol64_Page_01
Chula_vol64_Page_02
Chula_vol64_Page_03
Chula_vol64_Page_04
Chula_vol64_Page_05