วารสารยุวกาชาด ฉบับเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ.2562

วารสาร-404-2562_Page_01

ทักทาย สไตล์ยุว…
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านวารสารยุวกาชาดทุกท่าน วารสารยุวกาชาดฉบับนี้ นำเสนอบทความที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้อ่านเหมือนเช่นเคย อาทิ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ภัยคุกคามต่อสุขภาพ ซึ่งทั้งสองบทความล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่แพทยสภา และนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ถ่ายทอดไว้เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ ด้วยความห่วงใย และส่งมอบความปราถนาดี มายังผู้อ่านค่ะ
ฉบับนี้ มีเรื่องราวและภาพกิจกรรมที่สำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน มาฝากกันนะคะ เริ่มจาก นานาสาระ : ยุวกาชาด ประสบการณ์ของผู้แทนสภากาชาดไทยที่เมืองซอลเฟริโน สาธารณรัฐอิตาลี ในการประชุม The 4Th International Youth Meeting การอบรมวิทยากรยุวกาชาด การอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขยายฐานเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทยของจังหวัดตราด และสระแก้ว รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสานต่อโครงการ “ป่าที่ภัคดี” พลิกไปอ่านกันได้ในฉบับนี้ค่ะ

จำนวนหน้า: 44 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 68 ฉบับที่ 404 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์: 24 MB
 
ตัวอย่าง:
วารสาร-404-2562_Page_01
วารสาร-404-2562_Page_02
วารสาร-404-2562_Page_03
วารสาร-404-2562_Page_04
วารสาร-404-2562_Page_05