วารสารยุวกาชาด ฉบับเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.2562

วารสาร-403-2562_Page_01

ทักทาย สไตล์ยุว…

วารสารยุวกาชาด ฉบับนี้ เสริฟ์ถึงท่านผู้อ่านพร้อมความห่วงใยในช่วงเดือนเมษายน ด้วยภาพกิจกรรมเรื่อง Roadsafety ที่อาสายุวกาชาด ร่วมรณรงค์กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ และการเสวนา เรื่อง “Road Safety : ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)” ที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อส่งความปราถนาดีมายังทุกครอบครัว มุ่งหวังให้ทุกคนได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนน และเหนือสิ่งอื่นใดได้กลับไปพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกครอบครัวอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ในฉบับนี้ ได้นำเสนอภาพและเรื่องราวจากงาน กาชาด : รวมพลจิตอาสา งานสัมนา “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม” ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้าง และขยายเครือข่ายจิตอาสาไปยังประชาชนและเยาวชน ที่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยการลงทะเบียนสมัครด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เรียกว่า VTRIS (Volunteer Thai Red Cross Information Systems) เรามี Link และภาพประกอบง่ายๆ มาฝากท่านผู้อ่าน รวมถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพ การลดน้ำหนัก และเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ “กัญชาเพื่อเยียวยาสุขภาพ” มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ก่อนใช้เพื่อการรักษา ติดตามเรื่องราวกันได้ภายในฉบับนี้ค่ะ

จำนวนหน้า: 44 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 68 ฉบับที่ 403 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2563
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
วารสาร-403-2562_Page_01
วารสาร-403-2562_Page_02
วารสาร-403-2562_Page_03