รายงานประจำปี สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563

awThai RedCross AnnualReport2020_1single_Page_001

รวบรวมผลการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2563

จำนวนหน้า: 232 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
awThai RedCross AnnualReport2020_1single_Page_001
awThai RedCross AnnualReport2020_1single_Page_002
awThai RedCross AnnualReport2020_1single_Page_011
awThai RedCross AnnualReport2020_1single_Page_012
awThai RedCross AnnualReport2020_1single_Page_013