พระราชกรณียกิจ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พ.ศ. 2563

ปก25633

พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

หนังสือพระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 เป็นการประมวลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ได้ทรงปฏิบัติทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่าน
สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยหลากหลายประการ อาทิ
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย

สำหรับในส่วนภูมิภาค เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยที่วัดทัพทันวัฒนาราม จังหวัดอุทัยธานี และทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

สภากาชาดไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านในฐานะองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามปณิธานของสภากาชาดไทย อันเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของสังคม เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจของประชาชน

จำนวนหน้า: 112 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2563
ขนาดไฟล์: 97 MB
 
ตัวอย่าง:
ปก25633
หน้าเดียว_พระราชกรณียกิจ_632
หน้าเดียว_พระราชกรณียกิจ_633
หน้าเดียว_พระราชกรณียกิจ_634