นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

1

วัน 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ในปี 2489-2559 ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภากาชาดไทยและปวงชนชาวไทยนานัปการ ภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างอาคารและถาวรวัตถุให้สภากาชาดไทยหลายครั้ง อาทิ การจัดสร้างตึกวชิราลงกรณ เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทุน สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดสร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์ ในบริเวณสถานเสาวภา สำหรับใช้ในกิจการด้านวิทยาศาสตร์และผลิตวัคซีน เป็นความก้าวหน้าทางการป้องกันรักษาเจ็บป่วยโรคระบาดร้ายแรงที่พระองค์ได้ทรงเริ่มขึ้นไว้แก่ประชาชนชาวไทย พระราชทานเรือเวชพาหน์เพื่อให้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลำน้ำ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทั่วทุกท้องที่ รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนนานาประเทศเพื่อเจริญสันถวไมตรี ได้ทรงเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดในแต่ละประเทศเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยให้เป็นที่รู้จัก และหากมีพระราชอาคันตุกะหรือประมุขของประเทศมาเยือนประเทศไทยและเยี่ยมสภากาชาดไทยก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงต้อนรับด้วยพระองค์เอง
สภากาชาดไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 226 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
2
25