นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2563

1

ปิดตา เปิดใจ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่ชาติ สภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประทศไทย ร่วมเปิดโครงการ “ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต” (Bright Blood for Lives) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การจัดโครงการ ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต เป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และความร่วมแรงร่วมใจของผู้พิการทางการเห็น และครอบครัวทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไหย และองค์กรครือชยโดยเชิญชวนให้ผู้พิการทางการเห็นและครอบครัวมาเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งความร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังน้ำใจที่ส่งถึงผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือทั่วประเทศ และเป็นต้นแบบแห่งการให้ที่ไม่มีข้อจำกัด สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าวมีผู้พิการทางการเห็นและครอบครัวร่วมบริจาคโลหิต 100 คน

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 225 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
25