นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2563

1

รอบรั้วกาชาด

พิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ… ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” 2563

พันตํารวจตรี เขาวลิต สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธาน เปิด โครงการจากวันพระ…. ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ประจําปี 2563 โดยมี พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

โครงการจากวันพระ.. ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด ของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความจํานงบริจาคดวงตา ให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษา สามารถมองเห็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 224 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
2
6