นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2563

1

จากปก…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังรอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูต และสถานทูตประเทศต่าง ๆ ประจําประเทศไทยจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Giving Love, Spreading Happiness : ส่งต่อความรัก เติมเต็มความสุข ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นางตอลจินสุเรน ที่เซนอายุซ ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมองโกเลีย รองประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53 เฝ้าฯ รับเสด็จ ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมออกร้านทั้งสิ้น 58 ประเทศ รายได้จากการจัดงานนําไปช่วยเหลือเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท และผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 223 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563
ขนาดไฟล์: 3 MB
 
ตัวอย่าง:
1
2
3