นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2562

สนองโอฐ-ฉบับที่-221_Page_01

เฉลิมพระชนมพรรษาราชาธิราช ละอองพระบาทปกเกศทั่วเขตสยาม
ไทยทุกผู้อยู่เป็นสุขทุกโมงยาม เจริญงามด้วยใจภักดิ์พระจักรี
ขออำนาจพระบารมีศรีไตรรัตน์ อำนวยสวัสดิ์พิพัฒน์องค์พระทรงศรี
ทรงพระเจริญเกริกก้องฟ้าทั่วธาตรี เฉลิมพระเกียรตินฤบดีนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
ประพันธ์ โดย ปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น
นักวรรณศิลป์ชำนาญการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 221 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562
ขนาดไฟล์: 17 MB
 
ตัวอย่าง:
สนองโอฐ-ฉบับที่-221_Page_01
สนองโอฐ-ฉบับที่-221_Page_02
สนองโอฐ-ฉบับที่-221_Page_03