นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2565

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบยุวกาชาด ขณะทรงศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา ในสมัยนั้นเรียกว่า “วิชาอนุกาชาด” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล็งเห็นความสำคัญของกิจการอนุกาชาด (ยุวกาซาด) จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดกองอนุกาชาดขึ้นที่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2506

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 231 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
28
52