กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2565

1610-e-book_Page_1

สภากาชาดไทย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี

สภากาชาดไทยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 11-24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ตึกจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงงานหนักและทรงห่วงใยราษฎรที่ยากลำบาก โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1. พระราชกรณียกิจด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2. พระราชกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 3. พระราชกรณียกิจด้านการบริการโลหิต 4. พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ 5. พระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศ พร้อมรวบรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่หน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยได้จัดขึ้น และจัดแสดงรถเบนซ์พยาบาลพระราชทาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยรถเบนซ์พยาบาลนี้ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2503 โอกาสนั้นได้มีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถเบนซ์พยาบาล และพระองค์ได้พระราชทานรถเบนซ์พยาบาลแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
ขอเชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 66 ปี สภานายิกาสภากาชาดไทย”

ในรูปแบบ online ได้ที่ https://www.redcross.or.th/queensirikit90thexhibit

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1610-e-book_Page_1
1610-e-book_Page_2
1610-e-book_Page_3