กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

1

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย โดยเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก 4 บทเพลง จากวงดุริยางค์ราชนาวี และการขับร้องเพลงจากนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี และศิลปิน รับเชิญในบทเพลงต่าง ๆ อาทิ เฉลิมรัชกษัตรา มหาวชิราลงกรณ คู่พระบารมีแห่งองค์พระราชา ใบไม้ และยังยิ้มได้

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1536 ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8