กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกําเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการ สภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงบาตรพระสงฆ์ องในโอกาสวันกําเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย “105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย”

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1534 ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8