กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ จํานวน 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โอกาสนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทิน ประจําปี 2562

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1522 ปักษ์แรก เดือนมกราคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
2
8