กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน 2565

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ โถงกลาง อาคารจักรพงษ์ และทรงเปิดอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงและวีดิทัศน์ เรื่อง “108 ปี เจตนารมณ์ไม่เคยเปลี่ยน” และพระราชทานพระราโชวาทแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการในโซนที่ 1 “การก่อกำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเหตุการณ์สำคัญในช่วงระยะเวลา 108 ปี ที่ผ่านมา” ซึ่งได้มีการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่น คิดค้น วิจัย และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารรัตนวิทยาพัฒน์” แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ 108 ปี ในส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 9 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การจัดงาน “108 พันก้าว” เป็นการจัดงานในรูปแบบ Expo in Hospital (onsite) และ online โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 หรือเที่ยวงานแบบออนไลน์ได้ทาง www.108yearschulahospital.com

 

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1604 ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8