กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2565

1

นายแผน วรรณเมธี ผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องให้ นายแผน วรรณเมธี ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565

นายแผน วรรณเมธี เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2466 อายุ 99 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) จากวิทยาลัยโอเบอร์ลิน สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา และสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครั้งแรกในกระทรวงการต่างประเทศ ในปี 2485 ระหว่างที่รับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

หลังจากเกษียณอายุราชการในปี 2527 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จนถึงปี 2529 ต่อมาในปี 2534 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ก่อนกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย วันที่ 30 เมษายน 2564 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1600 ปักษ์แรก เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8