กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนมกราคม 2565

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ #Fun(D) Fair x Sharing” ณ ห้องประชุม 1210 Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทย และกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เบิกผู้ชนะการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ จำนวน 12 ราย และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด จำนวน 11 ราย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโถงหน้าห้องประชุมทรงสัมผัสหุ่นยนต์น้องแสนสุขเปิดงานกาชาดออนไลน์ ทอดพระเนตรการแสดงโขน ชุด “หนุมานเถลิงสุข สนุกทุกมิติ” และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับสีสันกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 ที่ www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com ประกอบด้วย การแปลงโฉม AVATAR ก่อนเข้างาน ชิงช้าสวรรค์ทิพย์ชมวิว 360 องศา ฉายหนังกลางแปลง 14 วัน 14 เรื่องการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ร้านโครงการส่วนพระองค์ ร้านเอกชน และร้านจากเหล่ากาชาดจังหวัด การประกวดขวัญใจงานกาชาด Virtual exhibition แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ เสวนาทางการแพทย์ กิจกรรมที่เป็นอัลักษณ์ของงานกาชาดในรูปแบบเกมออนไลน์ และร่วมบริจาคสนับสนุนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1594 ปักษ์แรก เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 3 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8