กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนธันวาคม 2564

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดเขาสุกิม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนายการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ซึ่งสภากาชาดไทยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนจัดสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ศูนย์รวมพระไตรปิฎกหลากหลายภาษา พิพิธภัณฑ์ อัฐบริขารครูบาอาจารย์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน วัดเขาสุกิม เดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านเรียกว่า “เขาอีกิม” ในปี 2507 ชาวบ้านได้นิมนต์พระวิสุทธิญาณเถร หรืออาจารย์สมชายฐิตวิริโย จากสำนักสงฆ์เนินดินแดงมาจำพรรษาบนเขาอีกิม และถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดขึ้น ในปี 2509 และใช้ชื่อว่า “วัดเขาสุกิม” ในปี 2540 ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น มีเสนาสนะสำคัญ าทิ อุโบสถ วิหาร อาคารพยาบาลสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรมหอกลอง-หอระฆัง ห้องสมุด และอาคาร 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ (อยู่วิทยาอนุสรณ์) สูง 4 ชั้น เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ ปัจจุบันมีพระครูกันตรัตนาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเกอท่าใหม่ มีพระภิกษุจำพรรษา 25 รูป และสามเณร 1 รูป ทั้งนี้ ยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,262,274.36 บาท เพื่อนำไปจัดสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคีต่อไป

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1592 ปักษ์แรก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 3 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8