กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนกันยายน 2564

1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ และที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เองและเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1586 ปักษ์แรก ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 2.5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8