กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2564

1

สภากาชาดไทยนำเข้าวัคซีน ฉีดให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย แถลงถึงการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna จำนวน 1 ล้านโดส ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยจะดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า คาดว่าสภากาชาดไทยจะได้รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565
การจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna สภากาชาดไทยได้สั่งจองไว้กับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้ จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม สำหรับการจัดสรรวัคชีนโควิด-19 Moderna สภากาชาดไทยจะมอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลลังกัดคณะแพทยศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดในราคาต้นทุนที่ได้จากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด รวมทั้งต้องจัดทำแผนการฉีดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงนามรับรองมายังสภากาชาดไทยจึงจะจัดสรรวัคชีนโควิด-19 Moderna ให้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ตามที่สภากาชาดไทยจัดสรร ต้องนำวัคซีนไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่าและห้ามจำหน่ายต่อ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1584 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8