กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนมีนาคม 2564

1

แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานแถลงความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน Chula Cov19 และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคชีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน นำมาใช้ในการตรวจคัดกรองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทางด้านศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ร่วมกันพัฒนา วิจัย คิดค้นผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในลิงเข็มที่สอง พบว่าลิงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง ดังนั้นจึงพร้อมเดินหน้าทดสอบในอาสาสมัครต่อไป โดยได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการทดสอบกับอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยของการทดสอบฉีดวัคซีนครั้งนี้ และขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนา วิจัย ต่อยอดการคิดค้นผลิตวัคซีน เพื่อใช้ป้องกันโรคให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1574 ปักษ์แรก เดือนมีนาคม 2564
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
8