กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนมกราคม 2564

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำ 2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ 12 ราย และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด 7 ราย
จากนั้น ทรงสัมผัสลูกไอบอล เปิดงานกาชาดออนไลน์ และเปิดแพรคลุมป้ายนิทรรศการงานกาชาดที่สวนลุมพินี พร้อมทอดพระเนตรการแสดงโขน ชุด “การให้ไร้พรมแดน” และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com อาทิ ร้านโครงการส่วนพระองค์ และร้านที่ชนะการประกวดออกแบบร้านกาชาดออนไลน์
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พัฒนารูปแบบการจัดงานกาชาดจาก ONGROUND สู่ ONLINE เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหลีกเลี่ยงและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดออกแบบร้านกาชาดออนไลน์ การประกวดขวัญใจ งานกาชาดออนไลน์ พร้อมรวบรวมสินด้พิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหาร เครื่องดื่ม โดยซื้อผ่านระบบ E-commerce และร่วมทำบุญผ่านการซื้อสินค้าที่ระลึงานกาชาดออนไลน์ หรืการเติมชุดธารน้ำใจ สะสมบุญสมทบทุนช่วยกาชาด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดงาน ONGROUND สู่ ONLINE ด้วยการสร้าง Landmark จุดถ่ายภาพแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ บริเวณหน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี และมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ตลอดการจัดงาน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1570 ปักษ์แรก เดือนมกราคม 2564
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8