กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนธันวาคม 2563

1

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6
นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุรณ์ พระบาทสเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า และวันดล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สวนลุมพินี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมิต่อประเทศชาตินานัปการ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1568 ปักษ์แรก เดือนธันวาคม 2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
2
8