กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2563

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ AED กระตุกหัวใจกู้ชีวิต

วันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหาร ณ ห้องประชุมจุมภฎ 2-3 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาล และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการช่วยฟื้นคืนชีพ อย่างเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1564 ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8