กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2563

1

ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการ “ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต” (Bright Blood for Lives) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความร่วมแรงร่วมใจของผู้พิการทางการเห็น และครอบครัวทั่วประเทศภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย โดยเชิญชวนให้ผู้พิการทางการเห็นและครอบครัวมาเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – วันที่ 12 สิงหาคม 2563 มีผู้พิการทางการเห็นลงทะเบียนบริจาคโลหิตภายในงาน 100 ราย

สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่ง และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1560 ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8