กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังรอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้าน คณะภริยาทูต ครั้งที่ 53 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกริยาทูต และสถานทูตประเทศต่าง ๆ ประจําประเทศไทยจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Giving Love, Spreading Happiness : ส่งต่อความรัก เติมเต็มความสุขระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภาชาตไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นางตอตจนสุเรน ที่เชนอายุช ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ มองโกเลีย รองประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภารียาทูต ครั้งที่ 53 เฝ้ารับเสด็จ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1550 ปักษ์แรก เดือนมีนาคม 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8