กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2563

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทาน ของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ จํานวน 150 ราย

จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนรัช หงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย วิชัน 1994 จํากัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้ เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ต่อมา เสด็จพระราชดําเนินไปยังห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบทุนผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งเพื่อจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์สําหรับใช้รักษาผู้ป่วย และสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1546 ปักษ์แรก เดือนมกราคม 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8