กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ประธานสภาเสียววงเดือนแดงมาเลเซีย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนิน ไปในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่ เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปูเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงประวัติ ภารกิจของสภากาชาดไทย และความสัมพันธ์ระหว่างสภากาชาดไทยและสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1540 ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8