กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนพฤษภาคม 2563

1

สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า
สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย covid-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จํานวน 2,000,000 ชิ้น ให้แก่ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับแจกจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็น ผ่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค และมอบอีก 100,000 ชิ้น ให้แก่ นายก่อกิจ ต่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื่อนําไปมอบให้แก่บุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศ ส่วนที่เหลืออีกประมาณกว่า 7,000,000 ชิ้น เหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ นําไปดําเนินการตัดเย็บและส่งมอบให้แก่ประชาชนต่อไป
นอกจากหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้น ที่สภากาชาดไทยจัดทําขึ้นเพื่อมอบให้แก่ประชาชนแล้ว ยังส่งมอบ “ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต โควิต-10” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกันโรคและมีฐานะยากจน ให้สามารถดํารงชีพให้ในขณะที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักด้วย โดยจะได้รับชุดขารน้ําใจฯ ผ่านการสํารวจและคัดกรองจาก อสม. และแจ้งร้องขอชุดธารน้ําใจฯ ผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย โดยได้ดําเนินการมอบ “ชุดธารน้ำใจชีวิตฝ่าวิกฤต โควิต-19” ไปแล้วกว่า 75,464 ชุด ใน 55 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการจัดทําหน้ากากอนามัยแบบผ้า หรือจัดซื้อชุดธารน้ําใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิต-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสํานักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีได้ที่ [email protected] พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ “เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ covid-19 ในประเทศไทย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1554 ปักษ์แรก เดือนพฤษภาคม 2553
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8