กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565

1607-e-book(1)_page-0001

สภากาชาดไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายแต่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระน นครสวรรค์วรพินิต โตยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาตไทย และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน

พ.ศ. 2565 ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟับริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรหัวรฟินิต เคยดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2463-2475 และทรงมีคุณูปการแก่สภากาชาดไทยเป็นอเนกประการ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1606 ปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2565
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1607-e-book(1)_page-0001
1607-e-book(1)_page-0002
1607-e-book(1)_page-0003
1607-e-book(1)_page-0004
1607-e-book(1)_page-0005