กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2565

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)” ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาความแออัดและเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม หรืออาคาร ภปร สำหรับอาคารที่จัดสร้างขึ้นใหม่ สูง 15 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 6,000 รายต่อวัน โดยมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ 2566

พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ที่จัดสร้างประกอบด้วย องค์พระหน้าตัก 21 นิ้ว จัดสร้าง จำนวน 39 องค์ องค์พระหน้าตัก 9 นิ้ว จัดสร้าง 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุน้ำ (สีน้ำเงิน) ธาตุทอง (สีขาว) ธาตุดิน (สีน้ำตาล) ธาตุไฟ (สีแดง) และธาตุไม้ (สีเขียว) จัดสร้างจำนวนธาตุละ 239 องค์ รูปหล่อลอยองค์ เนื้อทองคำแท้ จัดสร้าง 199 องค์ เนื้อเงินรมดำซาติน จัดสร้าง 1,999 องค์ เนื้อบรอนซ์รมดำชาติน จัดสร้าง 19,999 องค์ ชุดเหรียญแบน รูปไข่ ครบเบญจธาตุ 5 สี จัดสร้าง 1,999 ชุด และเหรียญแบนองค์นูน เนื้อทองแดง จัดสร้าง 100,000 เหรียญ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและบูชาได้ทางเว็บไซต์ https://bhaisajyaguru.redcross.or.th หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (2) ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 045 -2-62588-8 (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1605 ปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8