กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2565

1

เปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน “Volunteer for Lives”

สภากาชาดไทยเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน Volunteer for Lives โดยมี ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย อาสาสมัคร สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมงานผ่าน zoom ภายในงานมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจ Thai Red Cross Society และ Exclusive Talk จากผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ และศิลปินดาราจิตอาสา อาทิ Brand Exclusive Talk โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Volunteer for Lives ร่วมแชร์เรื่องราวของการเป็น “อาสาสมัคร” โดย พันตรี นายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) คุณเต๋า ภูศิลป์ และคุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่ากระบวนการพัฒนาโครงสร้างแบรนด์ใหม่ของสภากาชาดไทย ได้เริ่มขึ้นในปี 2563 และในที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้สภากาชาดไทยใช้ระบบแบรนด์และตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ โดยมีอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่น ศรัทธา กระตุ้นการเป็นอาสาสมัครในสังคมไทยและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และขอความร่วมมือให้ทุกคนในสภากาชาดไทยได้ใช้ระบบแบรนด์และตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่อย่างถูกต้องโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่บัดนี้

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1603 ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8