กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนพฤษภาคม 2565

1

บริการเชิงรุกในการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลพบุรี
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวังเพลิง อำเภอโคกสำรง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ป่วยโรคตาที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง สามารถมองเห็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 โดยหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จะออกปฏิบัติงานครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โอกาสนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาท ที่มีปัญหาทางด้านการเดินติดขัดในครั้งนี้ด้วย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1602 ปักษ์แรก เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8