กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ.2562

1

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเชิญชวนพสกนิกร ทั่วประเทศ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ตลอดเดือนเมษายน 2562

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1529 ปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8