กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2565

1

ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55 ” Happy Shopping-ชอปสนุกสุขทุกการให้ “
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง รอยัล พารากอน ฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55 ภายใต้แนวคิด “Happy Shopping – ชอปสนุกสุขทุกการให้” ซึ่งสภากาขาดไทยร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างงานออนกราวด์และออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในงานได้ทาง www.dpcredcrossbazaar.com ในครั้งนี้มีประเทศต่าง ๆ ร่วมออกบูธ 54 ประเทศ โดยคัดเลือกผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของแต่ละประเทศมาจำหน่ายกว่า
176 บูธ รวมถึงสินค้า OTOP จากประเทศไทย สินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์ นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตและศิลปะการแสดงนานาชาติ รายได้จากการจัดงานนำไปสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 และช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท และผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1599 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8