กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

1

ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายงานบริการโลหิตแบบครบวงจร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารหอพัก อาคารซ่อมบำรุง และอาคารสำหรับกักกันขยะ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตในภูมิภาค ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้บริการแก่โรงพยาบาลเครื่อข่ายภาค 8 และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก อุทัยธานี ชัยนาท และพิจิตร ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า 4 ล้านคน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1597 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8