กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2564

1

สภากาชาดไทยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ประชากรข้ามชาติ
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 แก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาขาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ
ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคนมาก่อน รวมทั้งความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ชาวไทยและเมียนมาในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซีโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรข้ามชาติเบื้องต้น จำนวน 5,000 คน นอกจากหน่วยให้บริการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยยังมีหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ และสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาสจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1589 ปักษ์หลัง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 2.7 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8