กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนสิงหาคม 2564

1

มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชปถัมภ์ มอบเงินให้กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีน
สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 6 องค์กร รวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมพิธีรับมอบทุน จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่กองทุน “สภากาชาดไทย กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เพื่อนำวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด- 19 Moderna ไปฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์เลขที่บัญชี 623-1-00097-4 ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน”

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1585 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8