กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2564

1

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 13 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยพร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวง 1,077 ชุด อำเภอธัญบุรี 600 ชุด อำเภอลำลูกกา 900 ชุด อำเภอเมืองปทุมธานี 300 ชุด อำเภอสามโคก 100 ชุด อำเภอลาดหลุมแก้ว 200 ชุด และอำเภอหนองเสือ 100 ชุด รวม 3,277 ชุด จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด- 19 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1583 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 9.6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8