กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2564

0001

สภากาขาดไทย ร่วมกับสำนักอนามัย เสริมทัพฉีดวัคซีนโควิด-19 เขตคลองเตย
สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดทีมแพทย์และพยาบาลเสริมทัพในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตคลองเตย และเตรียมเปิดรับสมัครอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล พร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้กักตัว 14 วัน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักนามัย กรุงเทพมหานคร นำทีมโดย แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตคลองเตย โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าในการฉีดวัคซีน ประมาณวันละ 1,500 ราย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1579 ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2564
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
0001
0004
0008