กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2564

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 ซึ่งสภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตประจำประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Shop the World at the Diplomatic Red Cross Bazaar” ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2564 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มิสซิสมาเรีย ฮีมน่ ริโอส ฮามาน ภริยาเอกอัครราชทูตเปรู ประจำประเทศไทย ประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 เฝ้าฯ รับเสด็จ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1577 ปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2564
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8