กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2564

วิ่งการกุศล “Walk and Run

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกฤษฎา บุญราช
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ไปมอบให้แก่ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ตึกหิดลวรานุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง 1 โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19 โดยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1575 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2564
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
วิ่งการกุศล “Walk and Run" ไปด้วยกันไปได้ไกล” รายได้มอบให้กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
5
8