กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

1

ขอเชิญผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมาเพื่อใช้เสริมการรักษาผู้ป่วยรายใหม่

ศูนย์บริการโลหิตแห่ชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว มาร่วมบริจาคพลาสมาเพื่อนำไปช่วยเสริมการรักษาในผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากการรณรงค์เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้วในรอบแรก เมื่อเดือนเมษายน 2563 ให้กลับมาเป็นฮีโร่ ในโครงการวิจัยการใช้พลาสมาเพื่อเสริมการรักษาโรค เนื่องจากพลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคแล้วจะมีภูมิต้านทานต่อไวรัส สามารถนำไปใช้เสริมการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยยับยั้งไวรัสก่อนที่จะเข้าไปทำลายเซลล์ปอดขั้นรุนแรงได้ ซึ่งภูมิต้านทานในพลาสมาเปรียบเสมือนเป็นยาใช้รักษาโรค ในรอบแรกมีผู้ป่วยที่หายแล้วมาลงทะเบียนกว่า 400 ราย แต่มีเพียง 152 ราย ที่สามารถบริจาคพลาสมาได้เป็นจำนวน 446 ถุง ในการนำไปผลิตเป็น COVID-19 Convalescent Plasma หรือ CCP ที่มีภูมิต้านทานสูงได้จำนวน 383 ถุง ซึ่งได้นำไปดำเนินการเตรียมเป็นพลาสมาโควิด-19 (CCP) พร้อมใช้รักษาโรค 250-300 มล./ยูนิต จำนวน 342 ยูนิต และนำพลาสมา CCP 160 ถุง ไปผลิตเซรุ่ม COVID-19 Intramuscular Immunoglobulin (CIMIG) ได้ 700 ขวด

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1573 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8