กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2563

1

ทรงเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำ 2563 จัดขึ้น 2 รูปแบบ ภายใแนวคิด 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน คือ การจัดงานในสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และการจัดงานเสมือนจริงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com หรือ www.puengpafair.com ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 เป็นการรวมกิจกรรม ชม ซิม ซ้อป แชร์ ไว้ครบในงานเดียวกัน นับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าชมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชิมตำรับอาหารสูตรประทาน มีส่วนร่วมในการบริจาคและเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประอุทกภัย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 15689 ปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8