กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนพฤศจิกายน 2563

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555 ตลอดจนรองรับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรับบริจคโลหิต ตรวจคัดกรองและจ่ายโลหิตแก่โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร์ และมหาสารคาม ทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโลหิตที่มีคุณภาพ เพียงพอ ปลอดภัย อย่างทันท่วงที

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1567 ปักษ์หลัง เดือนพฤศจิกายน 2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8