กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2563

1

ขอเชิญบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนตุลาคม

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับกาลที่ 9 ตลอดเตือนตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1565 ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8