กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2563

1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พลอากาศเอก นายแพทย์สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และพลตำรวจตรี นายแพทย์โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิต ร่วมในพิธีลงนามด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1,100 เครื่อง ในพื้นที่สาธารณะและแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการโครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่อง AED อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ จะมอบเครื่อง AED ให้กับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดทำแอปพลิเคชัน “AED กระตุกหัวใจ” เพื่อการบริหารจัดการการใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยนั้น จะจัดอบรมครูผู้สอนและประชาชนเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการฝึกอบรมประชาชนให้มีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และใช้เครื่อง AED อีกด้วย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1563 ปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2563
ขนาดไฟล์: 11 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8