กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

1

ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นําคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ สํานักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1525 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8